RODO

Szanowni Państwo,
W związku ze obowiązującymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych
przedstawiamy cele i zasady przetwarzania Waszych danych przez:

 1. Administrator i dane kontaktowe:
  Aquavita Grzegorz Lada
  Wola Mysłowska 40
  21-426 Wola Mysłowska
  825-163-62-19
  e-mail: biuro@wodaaquavita.pl, tel. +48 513104870
 2. Cele przetwarzania danych:
  • prowadzenia współpracy gospodarczej,
  • realizacji obowiązków prawnych i skarbowych,
  • organizowania bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do firmy,
  • zarządzania majątkiem firmy,
  • prowadzenia działań marketingowych oraz informacyjnych o bieżącej działalności i ofercie.
 3. Dane:
  Wasze dane pozyskaliśmy w wyniku współpracy, zawartych umów, stron internetowych oraz z naszych wcześniejszych kontaktów (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu informacji o braku zgody na dalsze przetwarzanie. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
  Udostępnianie danych ma wyłącznie charakter dobrowolny i związany jest z procedurami realizacji umowy na dostawy wody, wystawienia oraz przesłania faktury na podany adres email, w celach księgowych oraz obowiązkowego archiwizowania i raportowania podatkowego.
  Udostępnione dane oraz wystawione faktury są przechowywane w systemie księgowym na komputerze firmowym należącym do Administratora oraz zewnętrznej firmy księgowej, wszystkie wysłane e-maile zawierające faktury, w tym podane dane osobowy oraz adresy są przechowywane na serwerze pocztowym, w programie magazynowym oraz księgowym.
 4. Komu udostępniamy Twoje dane:
  W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne nam świadczą, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, biuro księgowe, firmy kurierskie oraz inni podwykonawcy zewnętrzni. Firma nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające m.in. pracownikom oraz współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, zarządzającym systemem teleinformatycznym oraz świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe – w celu prowadzenia korespondencji) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Państwa uprawnienia:
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15
  RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO),
  • sprostowania danych (art. 16. RODO),
  • usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).