Wzór umowy

Wzór umowy

Umowa jaką zawieramy z naszymi klientami jest przejrzysta i bardzo prosta, nie zawiera żadnych kruczków prawnych, ani kar umownych. Podpisywana jest na czas nieokreślony z 30 dniowym terminem wypowiedzenia.

Podpisanie umowy