Żródło wody Żywiec Perła

Źródło wody

Woda prosto z gór z Żywieckiego Parku Krajobrazowego

Woda Żywiec Perła® pochodzi z odwiertów położonych na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego w Beskidzie Żywieckim na obszarze włączonym do programu Natura 2000. Nie ma tu przemysłu ani upraw rolnych, więc nieskażona przyroda Beskidu Żywieckiego gwarantuje najwyższą jakość wody.

Żywiecki Park Krajobrazowy obejmuje najwyższe partie Beskidu Żywieckiego położone blisko granicy ze Słowacją. Obszar parku charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi i ciekawym ukształtowaniem terenu. Występuje tu ponad 1000 gatunków roślin, w tym nawet gatunki wysokogórskie. Bogaty jest również świat zwierzęcy. Można tu spotkać niedźwiedzia brunatnego, wilka, rysia, borsuka, a także wiele chronionych gatunków ptaków, w tym głuszca, cietrzewia, krogulca i puchacza.

Woda Żywiec Perła® pochodzi z ujęć znajdujących się w masywie góry Prusów. Szczyt ten wznosi się na wysokość 1010 metrów n.p.m. i stanowi doskonały punkt widokowy. Można z niego podziwiać panoramę Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego, Kotliny Żywieckiej, a także zachodniej części Beskidu Małego.

Żywiecki Park Krajobrazowy

Żywiecki Park Krajobrazowy

LEGENDA O ŹRÓDLE

Legenda o źródle w Żabnicy

Niepowtarzalne walory naszej wody znane są już od ponad 300 lat. Pierwsze informacje o źródłach w Żabnicy można znaleźć w piśmiennictwie XVII-wiecznym. Już w 1699 roku o naszej wodzie pisał ówczesny wójt żywiecki Andrzej Komoniecki w swoim dziele „Dziejopis Żywiecki”:

Żabnica […] tam rzeka kamienista jest i woda w całym Państwie najlepsza i najlekciejsza bo ją nigdy między inszemi ważono wodami. […] Żabnica zdrowa w wodę na wszelkie wczase…

Woda ze źródeł w Żabnicy jest „zdrowa i lekka między wodami wszystkimi”, a także dobra „dla pozdrowienia żołądka”.