Woda Żywiec Perła - Górska woda źródlana

Certyfikaty, badania

Nasze rozlewnia oraz produkty są sprawdzane i badane przez:

  • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
  • Państwowy Zakład Higieny (PZH)
  • Laboratorium Centralne Aqua S.A. w Bielsku Białej
  • TUV Rheinland Polska (HACCP)

Nasze urządzenia i produkty posiadają certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu.

  • Dystrybutory
  • Butle
  • Korki do butli
  • Kubeczki

Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny

Świadectwo jakości zdrowotnej

Certyfikat jakości

Certyfikat